หัวข้อกิจกรรม
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

update : 2017-05-18