หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๒๑ มิ.ย. ๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการและผู้ประสานงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการจากนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2017-06-21