หัวข้อกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม Web Conference เพื่อติดตามการดำเนินงาน สัปดาห์ Kick off IVM + PET ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ และสั่งการเพิ่มเติมให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันทั้งจังหวัดทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง จนกว่าจะหมดฤดูฝน พร้อมกับเพิ่มความเข้มข้น จัดการ ในพื้นที่เสี่ยง ทั้งวัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กและฌาปนสถาน รวมทั้งเน้นย้ำ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ต้องทำมาตรการควบคู่ไปด้วย ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2017-06-26