หัวข้อกิจกรรม
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอจุน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลจุน ต.จุน อ.จุน สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกถึงพื้นที่แล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ยังเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และนำการบริการต่างๆ ไปให้ประชาชน ร่วมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ

update : 2017-06-28