หัวข้อกิจกรรม
วันที่พุธ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า จังหวัดพะเยา และได้รับเกียรติจาก พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น ๗โรงพยาบาลพะเยา

update : 2017-06-29