หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามผัง ICS ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และทำแผนเผชิญเหตุ IAP โดย นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นวิทยากรหลัก ทีมงานตามกล่องภารกิจตามผัง ICS ของเครือข่ายบริการบริการทุกแห่ง และทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา

update : 2017-07-12