หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

update : 2017-07-12