หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ทำพิธีถวายเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที หลังจากเสร็จพิธี ท่านประธานได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพหมู่กับอาสาสมัครฯ จากนั้นประธานในพิธีนำทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ออกเยี่ยมเด็กๆ พร้อมแจกนมและขนม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันติสุข อำเภอปง และ เยี่ยมให้กำลังใจ case และญาติ พร้อมมอบของเยี่ยม จำนวน ๒ ราย หลังจากนั้นท่านประธาน นำทีมฯ ไปปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จย่า ณ ฝายบ้านสันติสุข อำเภอปง และร่วมปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา

update : 2017-07-19