หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

update : 2017-07-28