หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๙ ส.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม " วิชาการอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๐ " ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลพะเยา การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสูติแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลพะเยา

update : 2017-08-09