หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดย ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

update : 2017-08-12