หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.จังหวัดพะเยาจัดงานครบรอบปีที่ ๔๐ ของการก่อตั้งจังหวัดพะเยา โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบริเวณประตูชัย สำหรับการทำบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดพะเยานั้น ได้มีการจัดกันเป็นประจำทุกวันที่ ๒๘ สิงหาคมของทุกปี และทุกจุดที่มีการจัดงานก็มีข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

update : 2017-08-29