สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๑๒ ต.ค. ๖๐) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลตามศาสนพิธี เนื่องในวาระครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พิธีสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมยืนสงบนิ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๙ นาที ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา

update : 2017-10-12