หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๐ จังหวัดพะเยา ในหัวข้อ " ๑๐ ปี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ สองทศวรรษสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา " ณ ห้องประชุม กศน อำเภอเมืองพะเยา

update : 2017-11-13