หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

update : 2017-11-14