หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เข้าร่วมพิธีงานโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับงานต่างๆ ณ รพ.สต. ๓ แห่ง ในเขตอำเภอแม่ใจ ได้แก่ ๑.รพ.สต.หนองสระ ๒.รพ.สต.ป่าแฝก และ ๓.รพ.สต.เจริญราษฎร์

update : 2017-11-24