หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ สนามหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพรอบเมืองพะเยาระยะทาง ๓.๗ กิโลเมตร และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรอบกว๊านพะเยา ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐ คน จากทีมปั่นจักรยาน วิ่ง เดิน ตามเส้นทางที่กำหนดในเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าลานอนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและกลับมาเข้าเส้นชัย ณ จุดเริ่มต้น หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เข้าเส้นชัย ได้จัดพิธีมอบเหรียญที่ระลึกเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ ๓

update : 2017-11-27