หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการ ก้าวคนละก้าว วิ่งการกุศลจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึง อำเภอแม่สาย ทั้งนี้ มีกำหนดการวิ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวัดหม้อแกงทอง อำเภอเมืองพะเยา จะมีกิจกรรมบริจาค ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จากวัดหม้อแกงทอง ถึงร้านคอฟฟี่สต้อป อำเภอเมืองพะเยา เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จากร้านคอฟฟี่สต้อป ถึงสหมงคลประกันภัย อำเภอเมืองพะเยา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พักการวิ่ง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. จาก สหมงคลประกันภัย ถึงปั๊มบางจาก อำเภอเมืองพะเยา เวลา ๐๖.๓๐ น. จากปั๊มบางจาก ถึงคลังครัวเรือน อำเภอแม่ใจ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐น. จากคลังครัวเรือน ถึงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝก อำเภอแม่ใจ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ถึง อบต.ม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

update : 2017-11-30