หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดย นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุน หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลแม่ใจ และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

update : 2017-12-06