หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ วัดศรีโคมคำ

update : 2017-12-06