หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจราชการและนิเทศงานระดับอำเภอ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน

update : 2017-12-14