สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทีม bicyclelance เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลและสาธิตการใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพะเยา จากนั้นได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปฐมพยาบาลตามโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ระหว่างวันที ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

update : 2017-12-15