สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร และความปลอดภัยในเส้นทางการวิ่ง รายงานการจัดกิจกรรมจัดหารายได้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพะเยาร่วมสมทบทุนบริจาคเงินกับ ตูน บอดี้สแลม ตามโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ

update : 2017-12-19