สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งและร่วมบริจาคเงินตามโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

update : 2017-12-20