สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และประกอบพิธีไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย หรือสึนามิ โดย นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธี

update : 2017-12-27