สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทรและนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำชาวจังหวัดพะเยาทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับคุณตูน บอดี้สแลมและทีมงานก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ และมอบเงินบริจาค จำนวน ๓,๖๐๙,๑๗๖.๐๑ บาท โดยตลอดระยะทางของการวิ่ง จะมีประชาชนมาให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยเริ่มตั้งแต่จุดบ้านชนแดน บ้านแม่กาท่าข้าม มหาวิทยาลัยพะเยา ปั๊มปตท.ฟูแสงเซอร์วิส เทศบาลตำบลแม่ปืม และที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร

update : 2017-12-29