สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี พร้อมด้วยนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืมและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯอนาลโย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา ให้การต้อนรับ

update : 2018-01-11