หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมงาน ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมจัดบูธตรวจรักษา จ่ายยา นวดประคบสมุนไพร ตรวจคัดกรองความดันโลหิต สอนวิธีการตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านม ในเบื้องต้น จากนั้นประธานในพิธีและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลพะเยาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ที่ร่วมจัดบูธให้บริการตรวจคัดกรอง ตรวจรักษาและให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน หลังจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอภูกามยาว พร้อมรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนหาแนวทางแก้ไข จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.แม่อิง รพ.สต. บ้านเจน และ รพ.สต.ป่าฝาง จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ไปเป็นประธานสรุปตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

update : 2018-02-23