หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๖๑ รูป และร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลพะเยาครบรอบ ๖๑ ปี ณ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

update : 2018-02-23