หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สุขภาพธารธารา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนป้องกันเด็กจมน้ำ (ครู ข.) พื้นที่จังหวัดพะเยา หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำตามกลไกผู้ก่อการดี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ทีมผู้ก่อการดี ๙ อำเภอ จังหวัดพะเยา

update : 2018-02-26