หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุขพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕ู๖๑ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและบริเวณวัดติโลกอาราม โดยมี ท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

update : 2018-03-03