หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรภูกามยาว (พะเยา) หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา พร้อมกับสืบชะตากว๊านพะเยาเพื่อเป็นสิริมงคล โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารสาธารณสุขพะเยา นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยาร่วมพิธีฯ โดยในพิธีประกอบด้วย การบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย พิธีทอดถวายผ้าป่า การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ขอขมากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมืองให้สถิตคู่เมืองพะเยา นอกจากนี้แล้วจังหวัดได้มีการมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิพ่อขุนงำเมืองซึ่งมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน ๔๐ ทุน สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยาที่จัดขึ้นทุกปีในวันที่ ๕ มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรภูกามยาว (พะเยา) เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ ๙ (พ.ศ. ๑๗๘๑ - ๑๘๓๙) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา

update : 2018-03-05