หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุนและรพ.สต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน ร่วมจัดบูธกิจกรรมตรวจคัดกรอง HT แพทย์แผนไทย และจัดนิทรรศการให้ความรู้ลดบุหรี่ลดโรค ๓ เก็บ ๓ โรค ลดอ้วน ลดพุง บริการวัดรอบพุง หาค่าดัชนีมวลกายพร้อมแปลผล และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับทราบปัญหาพร้อมแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

update : 2018-03-22