หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพรชระบูรณิน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์และส่งเสริมการดำเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติคนแรกของจังหวัดพะเยา และครูศิลป์ของแผ่นดินคนแรกของจังหวัดพะเยา พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม , ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา , สถานศึกษาที่ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ , สถานศึกษาที่ประกวดการฟ้อนเล็บ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม

update : 2018-04-03