หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองพะเยา" จาวสาธารณสุขพะเยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นำโดย นายแพทย์ไกรสุขเพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ ศาลารวมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2018-04-23