สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติคุณ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ ในการขับไล่อริ ราชศัตรู ตลอดจนได้สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย สร้างความร่มเย็นเป็นสุขมายังมวลหมู่พสกนิกรชาวไทย ตราบเท่าปัจจุบัน

update : 2018-04-25