สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จากนั้นในช่วงบ่าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านหนองป่าแพะ รพ.สต.ร่มเย็น และ รพ.สต.เจดีย์คำ พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อนำมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

update : 2018-04-27