สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๔๐ ปี วันก่อตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มด้วย พิธีสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคีและการทำงานอย่างมีความสุข และถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป

update : 2018-05-10