สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาพะเยา พร้อมด้วย ภญ.พยอม เพชระบูรณิน รองประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข และทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านต๋อม ตลอดถึงผู้ดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Care manager และ Care giver) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ในพื้นที่คลินิคหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านต๋อม (Primary Care Cluster) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย รายที่ ๑ นายเกษม วงศ์เรือง อายุ ๔๙ ปี ประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตอบสนองน้อย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ฟีดอาหาร Suction เป็นบางครั้ง รายที่ ๒ นางแก้ว เตชะปัญญา อายุ ๘๓ ปี เป็นผู้สูงอายุติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และรายที่ ๓ นายสุวรรณ วงศ์เรือง อายุ ๗๙ ปี อดีตนายกสมาคม อสม.จังหวัดพะเยา ผู้ป่วยสมองฝ่อ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

update : 2018-05-10