สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

update : 2018-05-16