หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา พร้อมใจกันแต่งชุดขาว ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา

update : 2018-05-30