หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาและพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และประพฤติตนละเว้นความชั่ว ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

update : 2018-05-30