หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานข่วงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๖ x ๔ รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สมาคมสาธารณสุขพะเยา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และชมรมปั่นจักรยานจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ๖ x ๔ รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างรณรงค์สร้างกระแส โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน สู่ปีที่ ๓ จังหวัดพะเยา ขึ้น เริ่มจากพิธีต้อนรับและรับมอบธงจาก จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จากนั้นปั่นจักรยานตามเส้นทางพหลโยธิน แวะพัก ๒ จุด บริเวณ หน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯแม่ปืม และบริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้าจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากนั้นทีมปั่นจักรยานจากจังหวัดเชียงรายและพะเยา ปั่นเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณการจัดงานดังกล่าว จากนั้นในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. ทีมนักปั่นจักรยานจะเริ่มสตาร์ทจากบริเวณถนนหน้าพ่อขุนงำเมือง ไปตามเส้นทางถนนเลียบชายกว๊านพะเยา ผ่านลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ออกแยกไฟแดงเยื้องหน้าโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ไปตามเส้นทางสู่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีพิธีมอบธงให้แก่ผู้แทนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ จุดชมวิวกว๊านพะเยา

update : 2018-07-02