หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภญ.พยอม เพชระบูรณิน ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข และทีม อสม.ชุมชนวัดศรีโคมคำ เขตเทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ในพื้นที่ชุมชนวัดศรีโคมคำ เขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย รายที่ ๑.นายวิรัตน์ นันทวงค์ อายุ ๖๖ ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดขา รายที่ ๒.นายจรัญ ใจผูก อายุ ๕๐ ปีเป็นอัมพาตทั้งตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และรายที่ ๓.ด.ช.เอกพล พวงนาค อายุ ๑๑ ปี พิการทางสมองและการเคลื่อนไหว

update : 2018-07-31