หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา และจิตอาสาจำนวน ๑๑๐ คน ร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ดูเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน " สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา "

update : 2018-07-31