หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และสวดเจริญพระพุทธมนต์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคารหลวงพ่อใหญ่ ๙๙ ปี โรงพยาบาลพะเยา

update : 2018-08-07