หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ โรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ Big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ๙๙ ปี บริเวณลานจอดยนต์ และบริเวณอาคารห้องเก็บศพ โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้ดูสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา

update : 2018-08-07