หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานที่ทำงาน โดยมอบนโยบายและนำทีมสำรวจพร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในภาชนะที่มีน้ำขัง ทั้งนอกและในอาคารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แก่ ถังน้ำใช้ แจกันและจานรองหิ้งศาลพระภูมิ อ่างบัว เศษภาชนะ ที่รองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะมีการดำเนินมาตรการควบคุม ป้องกัน แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

update : 2018-08-07