หัวข้อกิจกรรม
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ (MOU) "ประกาศสงครามขยะ" เพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใค้วิสัยทัศน์ "พะเยา สะอาด น่าอยู่" ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้

update : 2018-11-13