หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นฝ่ายเลขา ส่วนราชการทุกระดับ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เตรียมการงานดังกล่าว

update : 2018-11-21